RENOVACE LAKU

 Před renovací laku je třeba aby bylo vozidlo důkladně umyto.

broušení laku

zarovnání a zjemnění laku

leštění laku (uzamčení laku)

voskování laku

Doba : cca. 7 až 8 hodin

Cena : 2500 Kč až 5000 Kč (podle poškození laku)

U vozidel SUV a Offroad nebo u vozidel s větším počtem sedadel se cena navýší o 20%

U extrémně znečištěných vozidel se cena navýší o 20%